مایع شوینده و بهداشتی ضدعفونی کننده (درناز)

مایع شوینده بهداشتی درناز

(درنازمحلول همه منظوره ارگانیک ) قابل توجه تالارها٬ رستورانها٬ قالی شویها٬ خشکشویها٬ شرکتها٬ ادارها٬ خانم های خانه دار٬ محصول همه منظوره شوینده بهداشتی که شماروازخریدبسیاری ازمحصولات شوینده بی نیازمیگرداند - مایع شوینده بهداشتی درناز -