گروه صنعتی پارسیان قالب

قالب بندی بتن - متعلقات قالب بندی - سولجر - بولت - پین و گوه - گیره -جک های سقفی -داربست های مدو لار -قالبهای خاص- قالب تونلی - اسکلت

گروه صنعتی پارسیان قالب - قالب بندی بتن - متعلقات قالب بندی - سولجر - بولت - پین و گوه - گیره - جک های سقفی - داربست های مدو لار - قالبهای خاص -