فروش محصولات Kuebler کوبلر Kubler آلمان (www.kuebler.com)

محصولات Kuebler ,کوبلر Kubler آلمان,نماينده کوبلر,نماينده Kubler آلمان,انکودر Kuebler ,اينکودر کوبلر آلمان ,انکودر کوبلر,انکودر شفت دار Kuebler کوبلر آلمان ,انکودر بدون شفت Kuebler کوبلر آلمان ,سنسورهاي نوري کوبلر Kuebler کوبلر آلمان, انکودر نوري افزايشي Kuebler کوبلر آلمان,انکودر نوري افزايشي شفت دار و بدون شفت Kuebler کوبلر آلمان,انکودر با خروجي RS422 و ترانزيستور Kuebler کوبلر آلمان,انکودر درجه حفاظتي IP66 Kuebler کوبلر آلمان,انکودر داراي خروجي کابل يا کانکتور Kuebler کوبلر آلمان, ,انکودر با ولتاژ کاري 5 ولت يا 10 تا 30 ولت Kuebler کوبلر آلمان,انکودر با حداکثر سرعت 12000 دور بر دقيقه Kuebler کوبلر آلمان ,روتاري انکودر Kuebler کوبلر آلمان , اينکودر Kuebler کوبلر آلمان ,روتاري انکودر کوبلر Kuebler کوبلر آلمان

شرکت برق و صنعت شاهين نمونه اي از محصولات خود را به شرح زير معرفي مي نمايد: انواع انکودر Kuebler کوبلر آلمان انکودر به صورت شفت دار Kuebler کوبلر آلمان انکودر بدون شفت Kuebler کوبلر آلمان سنسورهاي نوري کوبلر در پالسهاي مختلف Kuebler کوبلر آلمان انکودر نوري افزايشي با دقت هاي بسيار بالا Kuebler کوبلر آلمان انکودر نوري افزايشي شفت دار و بدون شفت Kuebler کوبلر آلمان انکودر با خروجي RS422 و ترانزيستور Kuebler کوبلر آلمان انکودر درجه حفاظتي IP66 Kuebler کوبلر آلمان انکودر داراي خروجي کابل يا کانکتور Kuebler کوبلر آلمان انکودر با ولتاژ کاري 5 ولت يا 10 تا 30 ولت Kuebler کوبلر آلمان انکودر با حداکثر سرعت 12000 دور بر دقيقه Kuebler کوبلر آلمان روتاري انکودر Kuebler کوبلر آلمان اينکودر Kuebler کوبلر آلمان روتاري انکودر کوبلر Rotary Encoder Kublerشرکت Kuebler کوبلر آلمان انکودر مطلق Absolute Incoderشرکت Kuebler کوبلر آلمان انکودر افزايشي Incremental Encoder شرکت Kuebler کوبلر آلمان تکنولوژي امنيتي Safety Technology شرکت Kuebler کوبلر آلمان انکودر چرخشي Rotary Encoder شرکت Kuebler کوبلر آلمان فن آوري شمارش Counting Technology شرکت Kuebler کوبلر آلمان فن آوري پردازش Process Technology شرکت Kuebler کوبلر آلمان تکنولوژي مخابراتي Transmission Technology شرکت Kuebler کوبلر آلمان انکودرهاي دوراني شرکت Kuebler کوبلر آلمان انکودر افزايشي Incremental شرکت Kuebler کوبلر آلمان انکودر مطلق تک دور Absolute Singleturn شرکت Kuebler کوبلر آلمان انکودر مطلق چند دور Absolute Multi-Turn شرکت Kuebler کوبلر آلمان سيستمهاي اندازه گيري خطي (Linear measurement systems) شرکت Kuebler کوبلر آلمان سيستم اندازه گيري مغناطيسي (Magnetic measurement system) شرکت Kuebler کوبلر آلمان Draw wireشرکت Kuebler کوبلر آلمان انکودرهاي بدون بلبرينگ و ياتاقان (Encoders, Bearingless) شرکت Kuebler کوبلر آلمان شيب سنج يک محور شرکت Kuebler کوبلر آلمان شيب سنج دو محور شرکت Kuebler کوبلر آلمان سيستم هاي ايمني Safety Technology شرکت Kuebler کوبلر آلمان سيستمهاي شمارنده Counting Technology شرکت Kuebler کوبلر آلمان شمارنده شرکت Kuebler کوبلر آلمان تايمر شرکت Kuebler کوبلر آلمان سرعت سنج شرکت Kuebler کوبلر آلمان نمايشگر موقعيت شرکت Kuebler کوبلر آلمان دستگاه هاي مولتي فانکشن شرکت Kuebler کوبلر آلمان راه حلهاي صنعتي Solutions for Industries شرکت Kuebler کوبلر آلمان سيستم هاي بالابر شرکت Kuebler کوبلر آلمان اندازه گيري انرژي شرکت Kuebler کوبلر آلمان ماشين هاي بسته بندي و صنعت انرژي باد شرکت Kuebler کوبلر آلمان تکنولوژي انتقال Transmission Technology شرکت Kuebler کوبلر آلمان اسليپ رينگ شرکت Kuebler کوبلر آلمان ماژول فيبر نوري شرکت Kuebler کوبلر آلمان کابل شرکت Kuebler کوبلر آلمان کانکتور شرکت Kuebler کوبلر آلمان تکنولوژي پردازش Process Technology شرکت Kuebler کوبلر آلمان نمايشگر پردازش شرکت Kuebler کوبلر آلمان نمايشگر دما شرکت Kuebler کوبلر آلمان کنترلر پردازش شرکت Kuebler کوبلر آلمان Strain-gauge controllers شرکت Kuebler کوبلر آلمان Setpoint generator شرکت Kuebler کوبلر آلمان Kuebler Encoder 8.7330.1A46.0050, Nr.010.3098233 Kuebler Encoder 8.3720.5631.1024 Kuebler Encoder 8.A020.A631.2048 Kuebler Encoder 8.5820.1821.1024 Kuebler Encoder 8.0000.7000.0031 Kuebler Encoder 8.5825.3P22.36000 Kuebler Encoder 8.5825.3P12.36000 Kuebler Encoder 8.5820.1821.1024 Kuebler Encoder 8.A02H:4231.1024, 10-30VDC, 150mA Kuebler Encoder 8.5822.3611.1024 Kuebler Encoder 8.5020.0851.1024.0022.10 Kuebler Encoder 8.5020.8A21.1024 Kuebler Encoder 8.5020.0841.1024 Kuebler Encoder 8.5020.0851.0600.0022 Kuebler Encoder T8.5000.F814.5000 Kuebler Encoder 8.5020.0851.1024 Kuebler Encoder 8.A02H.5231.1024 Kuebler Encoder 8.5020.0851.0600.0022, DC10-30V Kuebler Encoder 8.9081.4222.2002 Kuebler Encoder 8.5000.b120.3600.0009 Kuebler Encoder 8.5803.m265.1000 Kuebler Encoder 8.5020.0851.1024.0022.10 Kuebler Encoder 8.A02H.0231.0600.S023 Kuebler Encoder T8.5800.PPYG.5000 Kuebler Encoder 8.5820M.OR70.1500.0002, 5-30VDC, 1500Pulse Kuebler Encoder T8.A02H.12DE.5000.P00A0 Kuebler Encoder 8.5868.1232.3113 Kuebler Absolute Encoder 8.5883.1424.G323, SSI/10-30VDC Kuebler Encoder T8.5000.F814.5000 Kuebler Encoder 8.5820.3832.1024 With 8.0000.6101.0003 Kuebler Encoder 8.5882.3832.3001 Kuebler Encoder 8.5000.B120.3600.009, S/N.062480079D Kuebler Encoder 8.AH02H.0231.0600.S023, DC10-30V, 600Pulse Kuebler Encoder 8.A020.A231.1024, S/N.0924800003 Kuebler Encoder, Timers CO8E-0672-1024, Pulse Generator Kuroda encoder PF-1000Z-WFT-68 Kuroda encoder A862-0027-0001 Lake Shore Pulse Encoder S/N.DH16221, RIME60-600, 600PPR Lake Shore Pulse Encoder S/N.SM26110, RIMLD-600, 600PPR Lake Shore Encoder S81024LK09ELC Lake Shore Encoder S851024J09EL Leine & Linde Encoder RSI503, NO.513678-40, 5VDC, 2048PPR TTL Leine & Linde Encoder 670001918 Leine & Linde Encoder A/N. 67090020 Leine & Linde Encoder 861-007455-2048 Leine & Linde Encoder 861-900112, 2048Pulse Leine & Linde Encoder RHI-593, P/N.527575-01 Leine & Linde Encoder A/N.684900110 Leine & Linde Encoder RS1-593, 9-30VDC, RSE-512PPR Leine & Linde Encoder RHI 504-57 With 300Pulse (P/N.541637-01) Leine & Linde Encoder 861-11747-2048 Leine & Linde Encoder 861-308916-0500 Leine & Linde Encoder 861-900220-1024 Leine & Linde Encoder A/N.18690010, Leine & Linde Encoder 865-007394-1024 Leine & Linde Encoder 861-007456-1024 Leine & Linde Encoder 865007394 Leine & Linde Encoder 861-900220-2048 Leine & Linde Incremental Encoder 507689-09-512Pulse Leine & Linde Encoder 861-900112-2048 Leine & Linde Encoder 519628-06 Leine & Linde Encoder RS1-593 Leine & Linde Encoder 507687-01 (1024Pulse, 9-30v) Leine & Linde Encoder 861900220-1024Pulse Leine & Linde Encoder 530006365-3600 Leine & Linde Encoder RSI 503, P/N:515449-04, S/N:22970952 Leine & Linde Encoder 685900001 Leine & Linde Encoder 597820-01,S/N.17431516 Leine & Linde Encoder 584356-02 S/N.17429480 Leine & Linde Encoder P/N. 519628 06 Leine & Linde Encoder 861-007455-1024 Leine & Linde Encoder 865-007394-1024 Leine & Linde Encoder 861-007455-2048 Leine & Linde Encoder 861-900200-2048 Leine & Linde Encoder 861-007455-1024 Leine & Linde Encoder 865-007394-1024 Leine & Linde Encoder 861-308916-1500 Leine & Linde Encoder 861-108916-1024, 5VDC, 1024Pulse Leine & Linde Encoder 861-108916-2500, 5VDC, 2500Pulse Leine & Linde Encoder 861-107556-2048, HTL Leine & Linde Encoder 861-108556-2048, HTL Leine & Linde Encoder 865-028394-2048, HTL Leine & Linde Encoder 861-108556-6350 Leine & Linde Encoder 861-008455-1024 Leine & Linde Encoder 1300301 Leine & Linde Encoder 515398-78 Leine & Linde Encoder Art.no:530016051 Leine & Linde Encoder Part No:593918-01 Leine & Linde Encoder 522-006351-1024 Leine & Linde Encoder RSI 503,515449-04 Leine & Linde Encoder 861-900220 (ART NR.640007) Leine & Linde Encoder 507670-01 Leine & Linde Encoder 865-027394 Leine & Linde Encoder 850-009556-1024 Leine & Linde Encoder 521006351 Leine & Linde Encoder 861-900220-Z1 Leine & Linde Encoder 865-128591-2048-2048 Leine & Linde Encoder 861-107556-2048 Leine & Linde Encoder 540006251,1024PPR Leine & Linde Encoder 468-33-3232, Coupling Leine & Linde Encoder 01209030 HTL10PIN, Connector Leine & Linde Encoder 861108556-2048, 9-30vdc, 16mm Leine & Linde Encoder 861107556-2048, 9-30vdc, 12mm Leine & Linde Encoder 06890002-512 Leine & Linde Encoder RSI-503 513678-40-2048 Leine & Linde Encoder 861-900220-2048 Leine & Linde Encoder 861-900220-4096 Leine & Linde Encoder 865-108394-10000 Leine & Linde Encoder 862007455-1024 Leine & Linde Profibus-DP 685 Encoder 685504951,24DC Leine & Linde Profibus-DP 685 Encoder 520026051-1024PPR Leine & Linde Profibus-DP 685 Encoder 685504951,24DC Leine & Linde Encoder 865-128491-2048 Leine & Linde Encoder 861-900220-1024 Leine & Linde Encoder 861-007455-2048 Leine & Linde Encoder 861-007455-1024 Leine & Linde Encoder 865-007494-1024 Leine & Linde Encoder 507689-02 Leine & Linde Encoder RSI593 Leine & Linde Encoder RSI503 ,513427-01 Leine & Linde Encoder 855900014-2048,9-30VDC Leine & Linde Encoder 855900014-1024,18-30VDC Leine & Linde Encoder 674-502951, 13bit Leine & Linde Encoder 675-502951, 13bit Leine & Linde Encoder 684-502951, 25bit Leine & Linde Encoder 06890002, 9-30V, 512Pulse Leine & Linde Encoder 855900014-1024-2048 Leine & Linde Encoder 507712-07 Leine & Linde Encoder RSI 593, P/N.521590-01, 3-30VDC, 100PPR Leine & Linde Encoder RSI 593, P/N.507687-90, 3-30VDC, 512PPR LS Leine & Linde Encoder RSI 960, P/N.651004-69 Leine & Linde Encoder RHI 503 Leine & Linde Encoder 861-108556-360 Leine & Linde Coupling for Encoder 549849-01,Coupling Leine & Linde Encoder 520006351 Leine & Linde Encoder 861-007455-1024, 30VDC Leine & Linde Encoder 507689-02 Leine & Linde Encoder 861-007455-2048 Leine & Linde Encoder 530011051 Leine & Linde Encoder 861900222-1024. ADS. LED Type Leine & Linde Encoder 861-008956-6350 Leine & Linde Encoder 861-007455-2048 Leine & Linde Encoder & Coupling 549849-01 Leine & Linde Encoder & Coupling 46633 Bore Diameter 10-10mm for 549849-01 Leine & Linde Encoder RSA 608 593918-01 Leine & Linde Encoder With Drqw Wire RSA608 (61sp, Clamping) Absolute Encoder Leine & Linde Profibus-DP 685 Encoder 685504951, 24VDC Leine & Linde Profibus-DP 685 Encoder 520026051-1024PPR Leine & Linde Profibus-DP 685 Encoder Coupling P/N.46633, 549849-01 Leine & Linde Encoder 08590110-1024 RS-422 Leine & Linde Encoder RHI503(Type:58) Leine & Linde Encoder 610900120, 180PR HTL/9-30VDC Leine & Linde Encoder 530006351, 100Pulse, 30VDC Leine & Linde Encoder RSI-503, NO.514582-15 Leine & Linde Encoder 861-007355-1024 Leine & Linde Encoder WDSP85 Leine & Linde Encoder RSA 608 549846-01 Leine & Linde Encoder RSI501, P/N.530117-09, 9-36VDC, 5000PPR Leine & Linde Encoder 830900001 Leine & Linde Encoder 861007455-500ppr Leine & Linde Encoder RSI593, P/N.521590-01, S/N.15411944 Leine & Linde Encoder RSI503, P/N.513678-40, 5VDC, 2048PPR TTL Leine & Linde Encoder 593-52, 507687-09, S/N:24050110 Leine & Linde Encoder 507712-07 Leine & Linde Encoder 507689-02, 9-30VDC, 1024ppr Leine & Linde Encoder 861108556-2048 Leine & Linde Encoder 865007394.1024, 30VDC Leine & Linde Encoder 850-009356-1024 Leine & Linde Encoder RHI504 579733-03 Lenord Bauer Encoder R040277 Lenord Bauer ENCODER GEL208V-00025G041S Lenord Bauer Incremental Encoder GEL7320.0 Lenord Bauer Incremental Encoder GEL260-TN02048D031 Lenord Bauer Rotary Absolute Encoder GEL260-V-01000B211 Lenord Bauer Position Encoder GEL2442 Lenord Bauer Encoder GEL244-TN (Square Wave Output)-RS422 Lenord Bauer Encoder GEL293-VN05000L 053 Lenord Bauer Encoder GEL260-S-00180B031, DC10-35V, 180P/R, Lenord Bauer Encoder GEL235Y002, DC24V, SER NO.0927001188 Lenord Bauer Encoder GEL260-V-01000 B713,10~30VDC,1000Pulse Lenord Bauer Encoder GEL152P30G3606, 5483/16 Lenord Bauer Encoder GEL2010Y009 Lenord Bauer Encoder GEL2442KN1G5K030-01 Lenord Bauer Encoder GEL207-TN00500C003 Lenord Bauer Encoder GEL235SG1600CES4, 10-30VDC, 16BIT/65536 Lika Encoder I58-Y-500ZNF28R Lika Encoder I58-C-1250 Lika Encoder C81-H-1024ZCU444P Lika Encoder AS636/GS-10-P/S163 Lika Encoder ASC5808/GY-15-Z Lika Encoder AM58S-16/4096-G-S-10 With Lika Encoder With PLUGS AS110/GN-15-XPT NPN TYPE With PLUGS Lika Encoder I58-N-180ZNF2BL1.5 Lika Encoder AS636/GS-10-P/S163 Lika Encoder AS58S 36/ GA-10R/S235 (GOTEC Automation) Lika Encoder PF4263 Circle Bracket Lika Encoder C50-H-1024-Z-CU48, S/N:075001176 Line Seiki Rotary Encoder CE-100 Line Seiki Rotary Pulse Encoder CT-3:100A LS MECAPION Encoder H40-8-1000ZT-1meter LTN Rotary Encoder G58SSCDBI-5000-521-24 LTN Encoder G71HSLDBI-2000-141-05FX LTN Encoder G71SSKSBI, 1000-120-24 LTN Encoder G71HSPPBI300-141-24 LTN Encoder G71SSLDBI-2000-111-15 LTN Encoder G71SSLGBI-5000-111-15 LTN Encoder G71HSPPBI300-145-24 LTN Encoder G71WDKSBI 2048-533-24FX LTN Encoder & Resolver G71SSKSBI-2000-141-24 LTN Encoder G36WSLDBI-3600-530-05DX LTN Encoder G58SSLDBI3600-550-05 Megatron Rotary Encoder MHL40-8-3600-1224-BZ-B-Z Megatron Rotary Encoder MHL40-8-3600-1224-BZ-B-A Meyle Encoder AINH90-202-93R-9000 Meyle Encoder P/N:9445-004, Coupling Meyle Encoder P/N:9445-015, Coupling Meyle Encoder FINH5814A593R-36000 Meyle Encoder FINS58M06A539R1024 MicroE Systems Encoder M1000-M05 MicroE Systems Rotary Encoder 25D-S1S1-D16-2000DA00 MicroE Systems Rotary Encoder M35-4E3B1Y-8192 MicroE Systems Encoder Mecuury 2000 (SS-200 CSC) MicroE Systems Encoder 25D-S1S3D16-2000D00 MicroE Systems Encoder M3500-05-256-1-R5725HC MicroE Systems Linear Encoder M1550-H-40 MicroE Systems Linear Encoder L30-T MicroE Systems Encoder 25D-S1SD16-2000DA00, S/N.804659 MicroE Systems Rotary Encoder M35-4E3B1Y-8192, E11100120 MicroE Systems Encoder 195-00228 Micro-Epsilon WIire Encoder WDS-2500-P85-M-SO, S/N.1685 Micronor Rotary Encoder ESI 58HA.1265.36000 MTL Encoder MES-20-100P MTL Encoder MEH-60-1000P MTL Rotary Encoder MES-50-10000E MTL Encoder MXS-36-16-1024DC6 MTL Encoder RG2-2048-05DR4 MTL Encoder MLS-30-450-500 MTL Encoder MEH-130-360-E MTL Micro Encoder MEH-30-300P B5 MTL Rotary Encoder MAH-36-256-PNP MTL Encoder MEH-130-360-D5 MTL Encoder & Coupling MAS30-256-3N MTL Encoder MAS-36-1024 G5 E6 Mimaki Encoder Scale SPA-0105 Mitsubishi Encoder MNP-18D (1800Pulse) MTL Encoder RKI-4096-05D MTS Sensor Rotary Encoder RH-M-0150M-P10-1-S1G1100 MTS Sensor Rotary Encoder RH-M-0100M-P051-1-SIG11 Mutoh Rotary Encoder MAS-50-3600B1 Mutoh Rotary Encoder DL-07-C Mutoh Encoder DL-07-E Mutoh Rotary Encoder D-1000Z Nemicon Encoder SBH-1024-2T(18mm) Nemicon Rotary Encoder NAR-H11M-AD-058-200-C00 Nemicon Encoder NOCS1000-2MD-8-050-01 Nemicon Encoder NOC-HP2048-2MHT Nemicon Rotary Encoder HES-36-2MHC Nidec-Nemicon Rotary Encoder OVW2-2048-2MD-2048P/R(050-00) Nidec-Nemicon Rotary Encoder HES-1024-2MHT Nidec-Nemicon Rotary Encoder NOC-HP2048-MNHT, M759C740H03, S/N.76-004 Nidec-Nemicon Encoder OEW2-036-2MHC Nidec-Nemicon Encoder OEW2-10-2M-100-00 Nidec-Shimpo Encoder RE1-60-C Nikki Denso Rotary Encoder E2-11 (1200 P/R) Nikki Denso Servo Encoder E6-9-F12 17/33bit for Encoder Nikki Denso Servo Encoder F8-E6-9 17/33bit for Encoder Nikki Denso Servo Encoder E6-9-F14 17/33bit for Encoder Nikki Denso Servo Encoder E6-9-F10 17/33bit for Encoder Nikki Denso Servo Encoder F6-E6-9 17/33bit for Encoder Nikki Dens ... وب سايت شرکت کوبلر Kuebler آلمان: https://www.kuebler.com/english2/index.html www.shahin-co.ir همچنين از ديگر محصولات اين شرکت شامل : ترانس جريان ste ايتاليا (s.t.e) ، سنسور Braun آلمان ، تاکومتر Braun آلمان ، کانکتور Hummel هامل آلمان ، کانکتور Lemo لمو سوئيس ، انواع ترانسديوسر hsing cheng سيانگ چنگ تايوان انواع مولتي متر hing cheng سيانگ چنگ تايوان ، ماژول ورودي و خروجي Braun آلمان ، انواع کانکتور هاي Amphenol آمفنول فرانسه انواع فيش هاي نر ي و مادگي Lemo لمو سوئيس انواع فيش هاي نري مادگي Hummel هامل آلمان انواع سنسور فشار Huba control هوبا کنترل سوئيس انواع موتور کنترل هاي Itlal group ايتال ايتاليا انواع پوزيشنر sss ژاپن ، انواع رله هاdelcon فنلاند انواع چراغ هاي سيگنالي sirena سيرنا ايتاليا ، انواع آژير sirena سيرنا ايتاليا ، انواع تجهيزات ضد انفجار coelbo کوئلبو ايتاليا ، انواع ترموستات coelbo کوئلبو ايتاليا ، انواع سنسور coelb کوئلبو ايتاليا ، انواع سوئيچ فشار coelbo کوئلبو ايتاليا ، انواع فيلتر franke آلمان فرانکه آلمان انواع فيلتر franke آلمان فرانکه آلمان ،انواع فيلتر TDK ژاپن ، انواع سطح سنج OFFICINE OROBICHE ايتاليا ، انواع سوئيچ سطح OFFICINE OROBICHE ايتاليا محصولات آفيسينس اوروبيچه شنت Acmes آکمس فرانسه ، انواع سوئيچ metrix متريکس آمريکا ، انواع سنسور metrix متريکس آمريکا ، انواع سنسور لرزه metrix متريکس آمريکا، انواع سنسور ويبره metrix متريکس آمريکا ، انواع رله imo ايمو انگليس ، انواع باتري شارژر Teledyne تله داين آمريکا ، انواع باتري شارژر Gill گيل آمريکا ، انواع سوئيچ cella ايتاليا ، انواع سوئيچ سلا ، انواع منبع تغذيه Gutor گوتر سوئيس ، انواع اينورتر Gutor گوتر سوئيس، انواع سوئيچ فشار Lektra لکترا ايتاليا ، انواع سوئيچ فشار Cella چلا ايتاليا ، انواع رله Erni ارني ايتاليا، مقاومت metrosil متروسيل انگليس ، برقگير metrosil متروسيل انگليس ، ارستر metrosil متروسيل انگليس ، سنسور Meggitt ، رله کومات Comat سوئيس ، انواع صاعقه گير France paratonne ، انواع کانتر صاعقه France paratonne ، انواع موتور Ghibson قيسبون ، انواع موتور Schorch شرش ، انواع انکودر Kuebler کويبلر ، انواع سنسور Delimon دليمون آلمان ، انواع سوئيچ فشار Delimon دليمون آلمان ، انواع محصولات Minimax مينيماکس آلمان ، انواع رله ETA ، انواع منبع تغذيه Elba البا آلمان ، انواع سنسور Kuebler کوبلر آلمان ، انواع کابل Lapp لپ آلمان ، ترانس Sael ايتاليا شرکت برق و صنعت شاهين آدرس: تهران – خ انقلاب – خ استاد نجات الهي – خ فلاح پور – کوچه نيايي – پ 9 – واحد 4 موبايل: 09194822960 و 09194838378 تلفن : 88800930 و 3-88932312 (021) فاکس: 88920523(021) وب سايت: www.Shahin-co.ir ايميل: MurrIran@gmail.com ShahinPowerAndIndustry@gmail.com info@shahin-co.ir - محصولات Kuebler - کوبلر Kubler آلمان - نماينده کوبلر - نماينده Kubler آلمان - انکودر Kuebler - اينکودر کوبلر آلمان - انکودر کوبلر - انکودر شفت دار Kuebler کوبلر آلمان - انکودر بدون شفت Kuebler کوبلر آلمان -

کامپیوتر / توسعه دهنده وب / فروش محصولات Kuebler کوبلر Kubler آلمان (www.kuebler.com)

فروش محصولات Kuebler کوبلر Kubler آلمان (www.kuebler.com)

فروش محصولات Kuebler کوبلر Kubler آلمان  (www.kuebler.com)

قیمت :تماس با ۰۹۱۹۴۸۲۲۹۶۰

تاریخ ثبت : ۱۳۹۵/۰۶/۱۹‬

آدرس : تهران - خ انقلاب - خ نجات الهي

ایمیل : sales@shahin-co.ir


تعداد بازدید : ۵۹۵

کلمات مشابه را ببینید


شرکت برق و صنعت شاهين نمونه اي از محصولات خود را به شرح زير معرفي مي نمايد: انواع انکودر Kuebler کوبلر آلمان انکودر به صورت شفت دار Kuebler کوبلر آلمان انکودر بدون شفت Kuebler کوبلر آلمان سنسورهاي نوري کوبلر در پالسهاي مختلف Kuebler کوبلر آلمان انکودر نوري افزايشي با دقت هاي بسيار بالا Kuebler کوبلر آلمان انکودر نوري افزايشي شفت دار و بدون شفت Kuebler کوبلر آلمان انکودر با خروجي RS422 و ترانزيستور Kuebler کوبلر آلمان انکودر درجه حفاظتي IP66 Kuebler کوبلر آلمان انکودر داراي خروجي کابل يا کانکتور Kuebler کوبلر آلمان انکودر با ولتاژ کاري 5 ولت يا 10 تا 30 ولت Kuebler کوبلر آلمان انکودر با حداکثر سرعت 12000 دور بر دقيقه Kuebler کوبلر آلمان روتاري انکودر Kuebler کوبلر آلمان اينکودر Kuebler کوبلر آلمان روتاري انکودر کوبلر Rotary Encoder Kublerشرکت Kuebler کوبلر آلمان انکودر مطلق Absolute Incoderشرکت Kuebler کوبلر آلمان انکودر افزايشي Incremental Encoder شرکت Kuebler کوبلر آلمان تکنولوژي امنيتي Safety Technology شرکت Kuebler کوبلر آلمان ان...


فروش انواع محصولات Rototherm روتوترم انگليس (www.rototherm.co.uk)

شرکت برق و صنعت شاهين نمونه اي از محصولات خود را به شرح زير معرفي مي نمايد: انواع آر تي دي RTD شرکت Rototherm روتوترم انگليس انواع ترموکوپل شرکت Rototherm روتوترم انگليس انواع ترموول...

تلفن :۰۲۱۸۸۹۳۲۳۱۲ - ۰۹۱۹۴۸۲۲۹۶۰


دستگاه جوجه کشي فاخته

دستگاه جوجه کشي مشهد يکي از بهترين و مدرن ترين دستگاههاي جوجه کشي مي باشد. صنعت جوجه کشي و به کل توليد جوجه يک روزه از تخم نطفه دار پرنده مادر در طول تاريخچه جوجه کشي تغييرات زيادي را به خود ديده است....

تلفن :۰۵۱۳۸۹۲۸۰۸۰ - ۰۹۱۵۶۶۲۵۶۶۱


اعطاي نمايندگي پرسود به شهرستانها-آموزشي کنکور

اعطاي نمايندگي فروش DVD هاي درسي و کنکور موسسه بهار دانش بزرگ ترين توليد کننده محصولات آموزشي و لوح هاي فشرده در ايران (با بيش از 100 برنامه تلويزيوني در صدا و سيما) شرايط کلي اخذ نمايندگي : ...

تلفن :۰۲۱۸۸۹۷۲۲۳۸ - ۰۹۲۱۱۳۱۴۱۱۸


فروش نان خشک تنوري يزد

نان خشک تنوري يزد نان تنوري محلي فروش بهترين نان خشک تنوري يزدي فوق العاده با کيفيت و خوش طعم محصولي خوشمزه و مناسب براي کساني که در طول روز مدام احساس ضعف دل و گرسنگي مي کنند. مناسب براي...

تلفن :۰۳۵۳۲۲۳۹۴۴۹ - ۰۹۳۶۱۹۸۴۷۴۷


پنل نمايندگي نرم افزار درج آگهي

نرم افزار درج آگهي اتوماتيک در سايتهاي درج آگهي رايگان روبوادز کسب درامد نامحدود، مستمر و آسان با وب مسترينگ روبوادز (با جذب مشتريان در پنل وب مسترينگ خود در نرم افزار درج آگهي براي خود درآمد کسب کن...

تلفن :۰۲۱۶۶۴۳۵۱۲۹ - ۰۹۱۲۰۳۳۹۱۹۵


طراحی وب سایت لاوین تک

طراحی سایت و ساخت سایت بهینه سازی شده برای موتور جستجو (سئو) بر پایه کد نویسی استاندارد html, css و برنامه نویسی php بر پایه دیتابیس های mysql, sql server . لاوین تک در تمامی پروژه های خود استاندارها...

تلفن :۰۹۱۲۲۶۰۵۷۷۷


کف پوش 3 سه بعدي مجازي_البرز

فيوز گلاس درب ساير موارد استان مربوطه آذربايجان شرقي آذربايجان غربي اردبيل اصفهان البرز ايلام بوشهر تهران چهار محال بختياري خراسان جنوبي خراسان رضوي خراسان شمالي خوزستان زنجان سمنان...

تلفن :۰۹۱۲۴۵۱۹۴۴۳ -


فروش محصولات SAEL سائل ايتاليا (s.a.e.l srl ايتاليا ) (http://www.saelsrl.com)

شرکت برق و صنعت شاهين نمونه اي از محصولات خود را به شرح زير معرفي مي نمايد: فروش محصولات SAEL سائل ايتاليا (http://www.saelsrl.com) شامل: فروش انواع ترانسفورماتور هاي SAEL ايتاليا (سائل ايتال...

تلفن :۰۲۱۸۸۸۰۰۹۳۰-۰۲۱۸۸۹۳۲۳۱۲-۰۲۱۸۸۹۳۲۳۱۳ - ۰۹۱۹۴۸۲۲۹۶۰-۰۹۱۹۴۸۳۸۳۷۸


آسمان مجازي_بابلسر

خدمات چاپ موقعيت بابلسر آسمان مجازي تلفيق زيبايي , ظرافت و مدرنيته تجربه اي لذت بخش براي اوقات شما در منزل ومحل کار فراهم ساخته است . «هر چقدر بيشتر بر روي مسائل مثبت تمركز كنيد آن مسائل ...

تلفن :۰۹۱۲۴۵۱۹۴۴۳ -


نرم افزار مديريت هوشمند مدارس

نرم افزار مديريت هوشمند مدارس توانا قويترين پکيج نرم افزاري هوشمندسازي گروه طلاي نرم جهت تسهيل امور مديريتي مدارس يک سيستم کامل و جامعي از ماژول هاي مورد نياز ارائه نموده که هر يک از آنها در بهترين س...

تلفن :۰۲۱۶۶۴۳۵۱۲۹ - ۰۹۱۲۰۳۳۹۱۹۵


تابلو سفال نقش برجسته مينياتور-تهران

تابلو سفال نقش برجسته طرح زيباي مينياتور ابعاد 220*160 سانتي متر عمق برجستگي 15 سانتي متر موقعيت تهران كاري از آقاي عباسي مدت زمان اجرا 20 روز بزرگ ترين موفقيت عبارت است از اعتماد...

تلفن :۰۹۱۲۴۵۱۹۴۴۳ -


نرم افزار مطب پزشکان

نرم افزار مديريت مطب طراحان طب مکانيزاسيون و هوشمندسازي مطب پزشکان از صفر تا 100 با پروژه مديريت مطب طراحان طب گروه طلاي نرم از سال 1381 شروع به توليد نرم افزارهاي مديريتي از جمله نرم افزار مديريت م...

تلفن :۰۲۱۶۶۴۳۵۱۲۹ - ۰۹۱۲۰۳۳۹۱۹۵


خدمات سئو وبهینه سازی سایت

خدمات سئو و بهینه سازی سایت طبق آخرین الگوریتم های گوگل با فست سئو...

تلفن :۰۹۱۲۵۱۲۴۸۷۵


پنل ارسال پيامک هاي تبليغاتي

ارسال و دريافت پيام کوتاه براي هر نقطه از کشور بدون داشتن شماره تلفن هاي مختلف @@@@ به راحتي متن تبليغاتي خود را بر روي تلفن هاي همراه هر نقطه از ايران که ميخواهيد ارسال کنيد . وب سايت اصلي شرک...

تلفن :۰۲۱۶۶۰۹۰۲۹۲ - ۰۹۳۸۸۰۰۲۹۷۲


سقف آسمان مجازي_تهران

سقف آسمان مجازي موقعيت تهران داراي کيفيت بالا در چاپ اولين قدم مثبتي که ميتونيد برداريد ،اين است که منفي نباشيد تماس با دفتر مرکزي تلفن همراه : 09124519443 تلفکس : 02189783521 ت...

تلفن :۰۹۱۲۴۵۱۹۴۴۳ -