تعرفه آگهی‌

تعرفه آگهی‌ها

تعرفه آگهی‌

جدول تعرفه آگهی‌ها:

نوع آگهی ویژه قیمت (ریال) متن تلفن سئو 1 سئو 2 سئو 3 سئو 4
یک ستاره 200,000 بله بله - - -
دو ستاره 400,000 بله بله بله - - -
سه ستاره 600,000 بله بله بله بله - -
چهار ستاره 800,000 بله بله بله بله بله -
پنج ستاره 1000,000 بله بله بله ویژه   -
شش ستاره 1200,000 بله بله بله بله ویژه -
هفت ستاره 1400,000 بله بله بله بله بله ویژه

سئو 1 : لینک مستقیم به وب سایت

سئو 2 : لینک مستقیم فالو

سئو 2 ویژه :لینک مستقیم و ثبت با همین ستاره در 3 سایت دیگر

سئو 3: لینک عنوان اگهی به سایت

سئو 3 ویژه : لینک مستقیم و ثبت با همین ستاره در 4 سایت دیگر

سئو 4 : لینک کلمات کلیدی به سایت

سئو 4 ویژه : لینک مستقیم وثبت با همین ستاره در 6 سایت دیگر


* هم‌اکنون می توانید نامحدود آگهی ثبت کنید
* اگر می خواهید آگهی شما در گوگل بالاتر دیده شود، با عنوان های مختلف آگهی خود را ثبت کنید، ما همه را تایید می کنیم!
* هم‌اکنون می توانید نامحدود آگهی ثبت کنید
* نام کاربری شما در سایت، همان ایمیل شما می باشد

در صورت هر گونه مشکل در هنگام درج آگهی با مدیر سایت از طریق تلگرام  به شماره  09101565515  تماس حاصل نمایید