نظافت و خونه تکانی و پاک کردن شیشه و شست وشوی فرش و مبل و موکت رو بدید ما براتون انجام میدیم

نظافت،شست وشو مبل و موکت وفرش، پاک کردن شیشه،خونه تکانی

نظافت و خونه تکانی و پاک کردن شیشه و شست وشوی فرش و مبل و موکت رو بدید ما براتون انجام میدیم - نظافت - شست وشو مبل و موکت وفرش - پاک کردن شیشه - خونه تکانی -